Изцяло наши нови заключвания по входовете

Описание iLock23

Основни технически параметри:

⦁ Захранване: 12 VDC;

⦁ Консумация: до 120 mA;

⦁ Тип на безконтактните ключове: RFID 125 kHz;

⦁ Максимален брой безконтактни ключове: 1000;

⦁ Тип на изхода: Отворен колектор към -12VDC, 2A;

⦁ Защита от късо съединение, претоварване, обръщане на поляритета на захранването;

Възможности на заключваща система:

⦁ Управление на електромагнитни брави – насрещник, болт, електромагнит;

⦁ Възможност за връзка с компютър;

⦁ Възможност за програмиране на „Главна карта“;

⦁ Потребителско програмиране на системата;

⦁ Потребителско записване, изтриване, временна забрана на ключове. Проверка на общият брой записани ключове;

⦁ Част от функциите от потребителската работа с ключове е налична само през управляващият софтуер;

⦁ Системата поддържа два главни метода на работа – работа с „Главна карта“, работа с потребителски софтуер;

Работа с „Главна карта“:

Тази карта е със специално предназначение. Продукта iLock23 може да бъде поръчан и без „Главна карта“. Ако потребителя притежава програматор и потребителски софтуер, може сам да програмира „Главна карта“.

⦁ Индикатор указващ наличието на връзка с устройството;

⦁ Задаване на време за „Отворена врата“ – въведете стойност в полето и натиснете бутона. В поле 19 ще видите потвърждение / отговор от устройството за промененото време. Времето се задава в минути!

⦁ Въведете в полето поредния номер на ключ, които искате да забраните. Натиснете бутона, в поле 19 ще видите текстово потвърждение от устройството за номера на забранения ключ;

⦁ Въведете номер на ключ, които е предварително забранен и искате да разрешите отново. Натиснете бутона, в поле 19 ще видите текстово потвърждение от устройството за номера на повторно разрешения ключ;

⦁ Изтриване на всички въведени в устройството ключове. Внимание тази операция не може да бъде отменена след задействане!

⦁ Изтриване на въведена Главна карта. Внимание тази операция не може да бъде отменена след задействане!

⦁ Стартиране на процедура по ъпдейт на фирмуера на устройството;

⦁ След задействането на този бутон в поле 19 ще се изведе информация за версията на фирмуера на устройството;

⦁ След задействането на този бутон в поле 19 ще се покаже ID номера на запаметената Главна карта.

⦁ След задействането на този бутон в поле 19 ще се изпише като информация целият лист на въведени ключове в устройството. Ще бъдат изписани с пореден номер от паметта както и ID номера на всеки ключ. Тази информация може да бъде използвана за запис във файл и последващо възстановяване на активните ключове на устройството например в случай на повреда;

⦁ След задействането на този бутон, в поле 19 ще се изпише списък с всички забранени към момента ключове, които са в паметта на устройството, записа съдържа пореден номер в паметта и ID на ключа;

⦁ Въвеждане на Главна карта. При задействане на този бутон следващата поднесена карта към антената ще бъде запаметена като Главна карта за устройството;

⦁ След задействане на този бутон се заключва режима на запис на нови ключове в устройството;

⦁ След задействане на този бутон за активира режим на запис на нови ключове в устройството. Всеки поднесен след това към антената ключ ще бъде добавен в паметта на устройството. Максималния брой на ключовете, които могат да бъдат записани в паметта е 1000 броя.

⦁ Този бутон изчиства текста в поле 19;

⦁ С този бутон отваряте файл с предварително записани ключове, които след това да заредите в паметта на устройството;

⦁ С този бутон може да запазите целия списък с ключове от паметта на устройството. Предварително изчистете с бутон 15 текстовото поле. Използвайте бутон 10 за да извикате списъка с ключове от паметта на контролера. След това използвайте бутон 17 за да запазите списъка във файл на избрано от Вас място в паметта на Вашият компютър. След това при нужда може да използвате този файл за да възстановите записаните ключове в паметта на този или нов контролер;

⦁ Заредете посредством бутон 16 списък с ключове от файл. След задействането на бутон 18, графичното приложение ще зареди този списък в паметта на контролера. Сега вече може да използвате устройството с вече зададените от файла ключове;

⦁ Графично – текстово поле. В него може да следите информация която се подава от контролера.

Схема на връзките:

N Цвят Връзка Описание

1 Син GND Захранващ проводник „маса“ – 12 VDC

2 Червен Vcc Захранващ проводник +12VDC

3 Лилав OК2 Изход „отворен колектор“ към -12VDC за аларма.

4 Кафяв Domophone Вход за връзка на бутон за отваряне на вратата. През бутона се подава захранващото напрежение +12 VDC

5 Бял Program Сервизен вход

6 Жълт Door sense in Вход за свързване на сензор за отворена врата. Когато вратата е отворена не сработва автоматичното заключване на вратата.

7 Зелен Bolt Изход „отворен колектор“ към -12VDC за управление на брава (насрещник, болт, електромагнит)v

8 Сив B Сериен комуникационен интерфейс сигнал В (RS 485)

Last modified on Вторник, 22 Ноември 2016 18:19

Контакти